Apr 27

สอบ กพ 2555 เปิดสอบกพ 2555 แล้ว ดูกำหนดการสอบ กพ55 ที่นี่

หลายๆคนรอคอยมานานครับ กับการสอบกพปีนี้ กำหนดการสอยด้านล่างเลยครับ

http://job3.ocsc.go.th/Images/workflow.jpg

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบครั้งนี้  กพ คลิกที่นี่   ให้ถึงวันรับสมัครก่อนะครับถึงจะสมัครออนไลน์ได้

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน ๒ ครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม

และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยแต)ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม ๑๒ แห่ง คือ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี

อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา

 

การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้

 written by admin \\ tags: , , , , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.